Spreekwoorden.nl

Gezocht op bakboord

Dit heeft 1 resultaat opgeleverd.

Iemand van bakboord naar stuurboord zenden.

Iemand steeds maar weer doorverwijzen zonder dat dit tot snel resultaat leidt.