Spreekwoorden.nl

Gezocht op talent

Dit heeft 1 resultaat opgeleverd.

Geen talent mag braak liggen.

Je moet je gaven en mogelijkheden benutten.