Spreekwoorden.nl

Gezocht op waait

Dit heeft 4 resultaten opgeleverd.
Hier getoond: 1 - 4 van 4

Waar het nooit waait is het stil.

Iedereen heeft wel eens ruzie.


Het is stil waarhet nooit en waait.

Het is heel normaal als er eens in een huisgezin ruzie is.


De wind waait uit een andere hoek.

De situatie is ineens veranderd.


Men moet zeilen terwijl de wind waait.

Je moet gebruik maken van een kans als die zich aandient.