Als de koekoek zwijgt dan hoort men de leeuwerik.

Als de dwazen hun woord hebben gedaan dan komt vaak een verstandig mens pas aan het


Trefwoorden

men zwijgen hoort koekoek leeuwerik

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden