Als een verken droomt dan ishet van draf.

Iedereen denkt aan wat hem het dichtste aan het hart ligt.


Trefwoorden

verken droomt draf

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden