Als het schip met geld komt.

Nooit Als het schip zinkt dan zinkt ook de lading.


Trefwoorden

geld schip

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.