Chinezen Heroïne gebruiken.

Commandeer je hond en blaf zelf! Je moet niet denken dat je mij bevelen kunt


Trefwoorden

chinees herone gebruiken

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden