De vrouw wil het thuis graag de baas zijn.

Die inhet voorjaar niet zaait in het najaar niet maait.


Trefwoorden

baas vrouw graag thuis

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden