Een profeet wordt in zijn eigen land niet geëerd.

Van externen erkent men vaak wel de vakbekwaamheid maar van de eigen werkers


Trefwoorden

land profeet geerd

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden