Er bljft te veel aan de strijkstok hangen.

Er zijn te veel mensen die ten onrechte geld ontvangen.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden