Geen zorgen vóór de tijd.

Je moet je geen zorgen maken over problemen die heel misschien in de toekomst zouden


Trefwoorden

zorgen tijd

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden