Het is daar dood stroom.

Het is daar erg saai; er is daar geen handel Het is daar een Augiasstal.


Trefwoorden

dood stroom

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden