Het is Nahum twee vers vier.

Het zijn de schutters.


Trefwoorden

twee vier vers nahum

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden