Het is zaliger te geven dan te ontvangen.

Als je dingen weggeeft geeft dat een goed gevoel terwijl als je iets ontvangt je je daarvoor


Trefwoorden

geven ontvangen zaliger

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden