Hij koos eieren voor zijn geld.

Hij is verstandig en neemt met het weinige dat hij kan krijgen genoegen omdat hij anders niets


Trefwoorden

geld eieren koos

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden