Iedereen moet zichzelf erkennen.

Iedereen moet voor zichzelf opkomen.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden