iemand die verwijt.

Als je een goede verricht met het doel er zelf


Trefwoorden

verwijt

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden