Iemand over de valreep zetten.

Iemand overboord zetten Iemand over het hoofd hangen.


Trefwoorden

zetten over valreep

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden