immers veel moet achterlaten.

Nooit hoort men wijzen hun eigen prijzen.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden