immers veel moet achterlaten.

Nooit hoort men wijzen hun eigen prijzen.


Trefwoorden

veel achterlaten moeten

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden