In die vergadering is niet veel besloten.

Ze gaan aan hetzelfde euvel mank.


Trefwoorden

veel besloten vergadering

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden