Je moet een nummertje trekken.

Je moet uit een automaat een papiertje met een volgnummer trekken; je bent aan de beurt als


Trefwoorden

moeten trekken nummertje

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden