leven nog kan beteren.

Men moet altijd de poort van achteren open houden.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden