leven nog kan beteren.

Men moet altijd de poort van achteren open houden.


Trefwoorden

nog leven beteren

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden