Men moet dieven met dieven vangen.

Als je een crimineel wil pakken zul je op de hoogte moeten zijn van zijn gedragingen en


Trefwoorden

men moeten vangen dieven

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden