Tijdgenoeg komt te laat.

Mensen die denken over voldoende tijd te beschikken (en dus dingen uitstellen) zijn vaak


Trefwoorden

laat tijdgenoeg

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden