Waar de tuin laagst is wilt elkeen over.

De zwakkeren zijn altijd het eerst en het meest het slachtoffer want zij bieden de minste


Trefwoorden

over tuin laagst elkeen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden