Zich ergens druk over maken.

Zich ergens kwaad of zorgen om maken.


Trefwoorden

maken ergens over druk

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden