zijn moeders huis in brand gestoken.

Hij is nog trots ook op die schandelijke daad.


Trefwoorden

steken brand huis moeders

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden