Zwicht de gramme een tijd en de zwijger al uw leven.

Als iemand kwaad is trekt dat op den duur wel weer bij; iemand die nooit eens iets vervelends


Trefwoorden

leven al tijd gramme zwijger zwichten

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden