Spreekwoorden.nl

Gezocht op naar

Dit heeft 121 resultaten opgeleverd.
Hier getoond: 1 - 10 van 121

Iemand van bakboord naar stuurboord zenden.

Iemand steeds maar weer doorverwijzen zonder dat dit tot snel resultaat leidt.


Balken naar Noorwegen brengen.

Totaal nutteloos werk doen.


De bonen groeien altijd naar de perse.

Alles past zich aan de omstandigheden aan.


Hij likt naar boven en trapt naar onderen.

Hij slijmt met de baas en is arrogant en onaardig voor zijn ondergeschikten.


Zij gaan gearmd naar de brand.

Zij gaan samen ergens naar toe.


Hij moet met de bril op naar het wiegtouw zoeken.

Hij is op late leeftijd getrouwd en krijgt ook nog kinderen.


Hij zoekt met de bril op naar het wiegetouw.

Hij is met een veel jongere vrouw getrouwd.


Hij zoekt naar zijn bril en heeft hem op de neus.

Hij zoekt naar iets wat vlakbij hem is.


Is de brok groot men moet er de mond naar zetten.

Je moet je aan de omstandigheden aanpassen.


Die alle dagen viert vraagt naar de zondag niet.

Als je alsmaar plezier maakt kun je niet meer echt genieten als er een feest is.