Spreekwoorden.nl

Het hoge woord is er uit.

Het belangrijkste wat hij te vertellen had heeft hij uiteindelijk toch gezegd.


De Nederlandse taal kent een groot aantal spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegdes. Een spreekwoord is een korte, krachtige uitspraak die een waarheid of wijsheid bevat. Op Spreekwoorden.nl treft u een niet uitputtend overzicht aan van spreekwoorden en gezegdes (6853 stuks om precies te zijn).