Spreekwoorden.nl

Een slecht werkman beschuldigt altijd zijn geuig.

Mensen erkennen niet graag dat zij zelf de schuld hebben als er iets fout gaat.


De Nederlandse taal kent een groot aantal spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegdes. Een spreekwoord is een korte, krachtige uitspraak die een waarheid of wijsheid bevat. Op Spreekwoorden.nl treft u een niet uitputtend overzicht aan van spreekwoorden en gezegdes (6853 stuks om precies te zijn).