Dat komt in zijn kraam te pas.

Dat komt hem goed uit.


Trefwoorden

kraam

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden