Vrij je buurmans kind dan weet je wat je vindt.

Zoek het niet in den vreemde als je weet dat iets in je eigen omgeving goed is.


De Nederlandse taal kent een groot aantal spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegdes. Een spreekwoord is een korte, krachtige uitspraak die een waarheid of wijsheid bevat. Op Spreekwoorden.nl treft u een niet uitputtend overzicht aan van spreekwoorden en gezegdes (6797 stuks om precies te zijn).