Hij dorst koren in andermans schuur.

Hij heeft een verhouding met andermans vrouw.


De Nederlandse taal kent een groot aantal spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegdes. Een spreekwoord is een korte, krachtige uitspraak die een waarheid of wijsheid bevat. Op Spreekwoorden.nl treft u een niet uitputtend overzicht aan van spreekwoorden en gezegdes (6798 stuks om precies te zijn).