De duif komt met de olijftak des vredes.

De oorlog is voorbij.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden