De huik naar de wind hangen.

Kiezen voor degene waarvan je het meeste voordeel verwacht.


Trefwoorden

hangen wind huik

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden