De ondeugd zit in het gebeente.

Veel slechte eigenschappen heb je al vanaf de geboorte.