Die het kalfken mest en slacht het niet.

Degenen die het verdienen worden niet altijd beloont.


Trefwoorden

kalfken mest slacht

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden