Een gevoelige snaar raken.

Een emotioneel moeilijk onderwerp ter spraken brengen.


Trefwoorden

snaar gevoelige raken

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden