Een panische schrik.

De ergst mogelijke schrik die je voor iets kunt hebben.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden