Elk prijst zijn Grietjen al is het begromd.

Iedereen is blij met zijn eigen vrouw.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden