Ergens iets bij inschieten.

Ergens iets op verliezen.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden