Geen duimbreed wijken.

Absoluut niet van zijn standpunt wijken.