Het gezin is de hoeksteen van de samenleving.

Het gezin vormt de basis waarop de Nederlandse samenleving is gebouwd.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden