Het is een Laodiceeër Het is een koelbloedig persoon.

Het is een lastig zeeschip.