Het is geklets [gezwets] [gezwam] [gelul] in de ruimte.

Het is onzin.


Trefwoorden

geklets gezwets gezwam gelul ruimte

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden