Het zal daar knijpen.

Daar zal ruzie gemaakt gaan worden.


Trefwoorden

knijpen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden