Hij bezat de tegenwoordigheid van geest.

Hij handelde in een noodsituatie op de juiste wijze.


Trefwoorden

tegenwoordigheid geest

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden