Hij bezat de tegenwoordigheid van geest.

Hij handelde in een noodsituatie op de juiste wijze.