Hij geeft er de maan aan.

Hij heeft de moed verloren.


Trefwoorden

maan

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden