Hij grijnst als de drommel tegen de dageraad.

Hij kijkt heel kwaad.


Trefwoorden

tegen drommel dageraad grijnzen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden