Hij heeft averij geleden.

Hij heeft schade opgelopen.


Trefwoorden

averij

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden