Hij heeft een aardig stuivertje.

Hij heeft een aardig kapitaaltje.